Tanıtım

Akademik Kadro

Prof. Dr. Feride İ. ŞAHİN (Bölüm Başkanı)

Öğr. Gör. Dr. Nida BİRGÜL (Program Sorumlusu)

Doç. Dr. Hamit ERDEM

Dr. Öğr. Üyesi Bedi Cenk BALÇIK

Dr. Öğr. Üyesi Özgür EROL

Öğr. Gör. Abdullah ÖRS

 

Otomotiv sektörü dünyada en hızlı değişen ve en çok gelişen sektörlerin başında gel­mektedir. Otomotiv endüstrisi aynı zamanda en yeni teknolojilerin uygulama alanıdır. Motorlu araçlar teknolojisinde ve otomotiv endüstrisinde değişim ve gelişim sürek­li kaydedilmekte ve artarak devam etmektedir. Otomotiv sektörü, ülke ekonomileri­nin lokomotif sektörü konumunda ve temel istihdam alanlarından birisidir. Uluslarara­sı firmalar tarafından da Türkiye bir üretim üssü konumundadır. Günümüzde ülkemiz dünyanın araç üretim üssü haline gelmiş, yeni firmaların yatırımları da gündemdedir. Sektördeki gelişmeler ve hızlı büyüme yeni istihdam alanları oluşturmakta, yeni yatı­rımların yapılmasını sağlamaktadır. Kârlı bir sektör olmasından dolayı marka ve ürün çeşitliliği artmakta, bu da nitelikli eleman ihtiyacında artış meydana getirmektedir. Bu programın temel amacı; ülke kalkınmasında başta sanayi olmak üzere, kamu ve özel kuruluşlarda istihdam edilecek iyi derecede mesleki bilgiye sahip ve bilgisini pratik­te uygulayabilen, uluslararası alanda çalışabilecek nitelikli teknik eleman ve yönetici adayları yetiştirmektir. Programdan mezun olanlar ‘’Otomotiv Teknikeri” unvanına sahip olmaktadır. Birinci yılın sonunda zorunlu olarak yapılan 30 iş günü süreli staj ve dördüncü dönemin tamamında uygulanan iş yeri uygulaması ile öğrenilen teorik bil­gilerin uygulamaya dönüştürülmesi sağlanmakta, öğrencilerin daha mezun olmadan sektör ile iletişim halinde kalmaları gerçekleştirilmektedir. Program mezunları işlet­melerin üst yönetimi tarafından planlanan çeşitli fonksiyonları yürütecek meslek ele­manı olarak nitelendirilmektedir. Bölümden mezun olan öğrenciler, ‘’Meslek Yükseko­kulları ve Açık Öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devam­ları Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri uyarınca örgün veya Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğrenim yapan programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptir.

Programın avantajları

• Öğrencilerini kurum ve kuruluşların ilgili bölümlerinde sorumluluk alabilecek, tek­nikerlik düzeyinde yönetebilecek bilgi ile donatır.

• Üniversitenin geneliyle birlikte kalite konusuna önem verir ve sistematik iyileştir­me sağlar.

• Eğitim, teknoloji ve iletişim konularını vurgulayan stratejik bir planla desteklenen öğrenim ortamı oluşturur.

• Yaparak ve yaşayarak öğrenme olanağı sağlar.

• Yaratıcılığı ve girişimciliği geliştiren bir öğrenme ortamı sağlamaya özen gösterir.

• Gerektiğinde, öğrencilerin stajlarını yapabilecekleri ve iş olanaklarını oluşturacak­ları iş yerleri sağlamaya çalışır.

• Öğrencileri eğitim ücreti indirimleri ile destekler.

Program mezunlarının iş imkânı bulabildikleri alanlar

• Otomotiv endüstrisi ve sanayisi,

• Savunma sanayisi,

• Deniz taşımacılığı,

• Raylı taşımacılık,

• Kamu, özel kurum ve kuruluşların ilgili bölümlerine yerleşme imkanı,

• Otomotiv yan sanayisi,

• Otomotiv yedek parçalarının üretimi ve satışı,

• Otomotiv teknik servisleri,

• Otomotiv satış ve pazarlama birimleri,

• Otomotiv satış sonrası destek hizmetleri gibi alan ve sektörlerde iş imkânına sahiptirler.

Programın ayrıcalıklı yanları

• Hayat boyu öğrenme perspektifinde bireysel öğrenmeyi destekleyici, öğrenci merkezli ve yeterlilik kazandırmaya yönelik yöntem ve tekniklerin uygulanmasına özen gösterilir.

• Programda kazandırılan mesleki yeterliliklerin, iş hayatında, kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değer­lendirilmesine olanak verir.

• İşbaşında eğitime ayrıcalıklı önem verir.

• İngilizce Hazırlık Programı isteğe bağlıdır.

• Erasmus değişim programıyla yurt dışında eğitim/staj olanağı verir.

• Üniversite-Sektör işbirliğiyle eğitim sonrası iş olanakları sağlar.

• DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Lisans Bölümlerine geçiş olanağı bulunur.

Staj ve uygulamalı eğitim imkanları

Otomotiv Teknolojileri Programı öğrencileri programın zorunlu bir parçası olarak, bi­rinci sınıfın sonunda otomotiv teknolojileri ile ilgili alanlarda staj yapmak zorundadır. Staj yerinin seçimi öğrenciye bırakılmakla birlikte, Program staj konusunda sektör ile işbirliği yapmaktadır. Staj, bir taraftan öğrencilerin kendi alanlarında deneyim kazan­masına ve değişik sektörleri tanımasına yardım ederken, diğer taraftan da iş dünyası­nın öğrencilerimizi ve Programı tanımasına olanak sağlamaktadır. Böylece öğrenciler mezun olduklarında, staj yaptıkları işletmelerde sürekli çalışma olanağı bulabilmekte­dir. Stajın süresi 30 iş günüdür. Staj dışında, 2 nci sınıf öğrencileri dördüncü dönemin tamamını programdaki alan derslerinin uygulaması çerçevesinde, ilgili işletmelerde uygulamalı eğitim almaktadır. Bu programdan mezun olan öğrenciler otomotiv, ulaş­tırma, savunma sanayii, tarım ve iş makineleri sektörlerine ait araştırma geliştirme, üretim ve montaj, kalite kontrol, satış, satış sonrası servis ve hizmetler, yedek parça, tedarik, yönetim ve danışmanlık alanlarında çalışabileceklerdir.

Programı ek puanla tercih edebilecek mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu mezunları için alan ve dal adları

Denizcilik Alanı Makine Zabitliği, Gemi Elektroniği ve Haberleşme ve Gemi Otomasyonu Dal­ları, Elektrik – Elektronik Teknolojisi Alanı ve Tüm Dalları, Endüstriyel Otomasyon Teknolojile­ri Alanı ve Tüm Dalları, Giyim Üretim Teknolojisi Alanı Konfeksiyon Makinaları Bakım Onarım Dalı, Makine Teknolojisi Alanı ve Tüm Dalları ,Metal Teknolojisi Alanı ve Tüm Dalları, Metalür­ji Teknolojisi Alanı ve Tüm Dalları, Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı ve Tüm Dalları, Raylı Sis­temler Teknolojisi Alanı Raylı Sistemler Mekatronik Dalı, Tekstil Teknolojisi Alanı Tekstil Me­katroniği Dalı, Uçak Bakım Alanı Uçak Gövde Motor Dalı ve Uçak Elektroniği Dalı

Dikey Geçiş Sınavı ile Tercih yapılabilecek lisans programları

Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Uçak Gövde-Motor, Uçak Gövde-Motor Bakım.